Pisno vprašanje E-2991/10 vlaga Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos) (Verts/ALE) za Komisijo. Zaščita postopkov okoljskega certificiranja, ki so določeni v uredbi o sistemu EMAS