Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 września 2010 r.$