Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 30. september 2010.$