Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru prometne skupnosti glede nekaterih proračunskih in kadrovskih zadev v zvezi z izvajanjem Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti