Pisno vprašanje E-3900/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) za Komisijo. Sprememba Direktive 2006/112/ES z namenom ustvariti delovna mesta v Evropi