Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Y. Bota, predstavljeni 29. novembra 2011.