Pisno vprašanje E-007284/11 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Onesnaženost okolja zaradi cigaretnih ogorkov