Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6034 – Nordic Capital/SafeRoad/ViaCon) Besedilo velja za EGP