Zadeva T-174/12: Tožba, vložena 17. aprila 2012 – Syrian Lebanese Commercial Bank proti Svetu