Sprawa T-174/12: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2012 r. — Syrian Lebanese Commercial Bank przeciwko Radzie