Uredba Komisije (EU) št. 563/2012 z dne 27 junija 2012 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu referenčnih laboratorijev EU Besedilo velja za EGP