Pisno vprašanje E-010105/11 Michael Cashman (S&D) za Komisijo. EU in čezmorska razvojna pomoč na področju vode, sanitarnih razmer in higiene