Prečiščena različica Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo#NASLOV ŠTIRI - Posebne finančne določbe#Člen 173a