Pisno vprašanje E-7134/10 Kathleen Van Brempt (S&D) za Komisijo. Inšpekcijski pregledi ladij glede uporabe goriv z nizko vsebnostjo žvepla