Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije UL C 311, 22.10.2011