Pisno vprašanje E-001292/11 Åsa Westlund (S&D) za Komisijo. Uporaba paraquata