MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Gevolg gegeven aan Besluit 2010/320/EU van de Raad gericht tot Griekenland met het oog op de versterking en verdieping van het begrotingstoezicht en tot aanmaning van Griekenland om maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig wordt geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen(juni 2011)