Zadeva T-529/12 P: Pritožba, ki jo je 5. decembra 2012 vložil Moises Bermejo Garde zoper sodbo, ki jo je 25. septembra 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-51/10, Bermejo Garde proti EESO