Pisno vprašanje E-3552/10 vlaga Dan Jørgensen (S&D) za Komisijo. Biotska raznovrstnost v EU