Pisno vprašanje P-004404/11 Chris Davies (ALDE) za Komisijo. Iztovarjanje rib, ulovljenih v evropskih morjih