Odločba Nadzornega organa Efte št. 12/12/COL z dne 25. januarja 2012 o štiriinosemdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči z uvedbo novih poglavij o uporabi pravil o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, in okviru za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve