Pisno vprašanje E-003780/11 Marielle Gallo (PPE) za Komisijo. Trgovinski sporazum o boju proti ponarejanju (ACTA) – združljivost s pravnim redom Skupnosti