Pisno vprašanje E-000363/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) za Komisijo. Smrtnost čebel in potrebna prepoved pesticidov