Pisno vprašanje E-5303/10 Giancarlo Scottà (EFD) za Komisijo. Gensko spremenjena koruza