Pisno vprašanje E-2643/10 vlaga Martin Ehrenhauser (NI) za Svet. Plačni sistem visokih uradnikov, za katere ne veljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti