Pisno vprašanje E-004390/11 João Ferreira (GUE/NGL) za Komisijo. Ukrepi, ki so bili sprejeti kot odziv na povišanje cen goriva, in njihovi učinki na ribiški sektor