SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Pregled učinkovanja določb glede delavcev na morskih ribiških plovilih iz Direktive 2003/88/ES SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Pregled učinkovanja določb glede delavcev na morskih ribiških plovilih iz Direktive 2003/88/ES