Pisno vprašanje E-6918/10 Catherine Grèze (Verts/ALE) za Komisijo. Diskriminatorna politika Francije glede Romov