Pisno vprašanje P-011086/10 Kathleen Van Brempt (S&D) za Komisijo. Nizozemski predpisi o odškodninah za izgubo kupne moči morda kršijo evropske predpise