Pisno vprašanje P-2102/10 vlaga Michał Tomasz Kamiński (ECR) za Komisijo. Zastopstvo držav iz srednje in vzhodne Evrope v Evropski službi za zunanje delovanje