Odločba Komisije z dne 10/11/2011 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6406 - COLISEE LAFFITTE / CDC / ENSEMBLE IMMOBILIER PARIS) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)