Odločba Komisije z dne 20/12/2011 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6419 - AVIVA / PELAYO / PELAYO MONDIALE VIDA) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v španskem jeziku je edino verodostojno)