Pisno vprašanje E-0629/10 vlaga Maria Eleni Koppa (S&D) za Komisijo. Rešitev kulturne dediščine