Pisno vprašanje E-1629/10 vlaga Aldo Patriciello (PPE) za Komisijo. Ogrožanje zdravja z GSO