Дело T-342/19: Решение на Общия съд от 28 май 2020 г. — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „TASER“ — По-ранни словни марки на Европейския съюз „TASER“ — Относителни основания за отказ — Засягане на репутацията — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001)