Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2018 privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2017 (2018/2104(INI))