Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 242/2017 van 15 december 2017 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2019/1648]