Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 242/2017 от 15 декември 2017 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2019/1648]