Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7893 – Plastic Omnium/Faurecia Automotive Exterior Business) (Tekst mający znaczenie dla EOG)