Дело C-28/12: Решение на Съда (голям състав) от 28 април 2015 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Международни споразумения със смесен характер — Решение за разрешаване на подписването и временното прилагане на тези споразумения — Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета — Автономия на правния ред на Съюза — Участие на държавите членки в процедурата и решението по член 218 ДФЕС — Правила за гласуване в Съвета)