Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 603/2011 av den 20 juni 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen