Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 603/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej