Uitvoeringsverordening (EU) nr. 603/2011 van de Commissie van 20 juni 2011 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur