Регламент за изпълнение (ЕС) № 603/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура