Zadeva C-85/19: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. decembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Agencia Estatal de la Administración Tributaria/RK