Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 7. aprila 2016.#Gökhan Büyüktipi proti Achmea Schadeverzekeringen NV in Stichting Achmea Rechtsbijstand.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof Amsterdam.#Predhodno odločanje – Zavarovanje stroškov postopka – Direktiva 87/344/EGS – Člen 4(1) – Zavarovalčeva prosta izbira odvetnika – Sodni ali upravni postopek – Pojem – Ugovor zoper zavrnitev odobritve zdravljenja.#Zadeva C-5/15. Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 7. aprila 2016