Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/981 van de Commissie van 7 juli 2020 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de gegevens voor Kosovo (Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.) in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen in de Unie mogen worden binnengebracht, en tot wijziging van bijlage III bij die beschikking wat betreft het modelcertificaat voor de invoer van die producten uit derde landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 4433) (Voor de EER relevante tekst)