Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/981 tas-7 ta’ Lulju 2020 li temenda l-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/777/KE f’dak li għandu x’jaqsam mal-entrata għall-Kosovo (Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244 (1999) u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.) fil-lista ta’ pajjiżi terzi u ta’ partijiet minnhom mnejn hija awtorizzata l-introduzzjoni tal-prodotti tal-laħam u tal-istonku, tal-bżieżaq tal-awrina u tal-imsaren ittrattati fl-Unjoni u li temenda l-Anness III ta’ dik id-Deċiżjoni f’dak li għandu x’jaqsam mal-mudell taċ-ċertifikat għall-importazzjonijiet ta’ dawk il-prodotti minn pajjiżi terzi (notifikata bid-dokument C(2020) 4433) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)