A Bizottság (EU) 2020/981 végrehajtási határozata (2020. július 7.) a 2007/777/EK határozat II. mellékletének a húskészítmények, a kezelt gyomor, a hólyag és a belek Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok vagy részeik jegyzékében a Koszovóra (Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.) vonatkozó bejegyzés, valamint a határozat III. mellékletének az említett termékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2020) 4433. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)