Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/981 оd 7. srpnja 2020. o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ u pogledu unosa za Kosovo (Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244(1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.) na popisu trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje u Uniju mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva te o izmjeni Priloga III. toj odluci u pogledu obrasca certifikata za uvoz tih proizvoda iz trećih zemalja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 4433) (Tekst značajan za EGP)